• Voorstellen

    De teksten moeten uiteraard een ‘tone of voice’ hebben die aansluiten op de kernwaarden van het bedrijf, meestal vastgelegd in een visie van waaruit het marketing communicatieplan wordt geformuleerd. Dat betekent dat ik erg veel aandacht besteed aan de vraag achter de vraag.

    Waarom wil een bedrijf of een organisatie een bepaalde boodschap overbrengen en welke instrumenten worden ingezet om deze boodschap over te brengen? Het is immers van belang dat de diverse uitingen op elkaar aansluiten, dat zij elkaar versterken en dat zij de kernwaarden van het bedrijf goed weergeven.